Hva er blind vold?

Blind vold er vold uten mål og mening mot tilfeldige personer. Dette kan skje hvor som helst og når som helst.Typisk for gjerningsmenn er at de er ruset på enten alkohol eller en form for narkotika.

Se for deg at du står i kø for å komme inn på et utested, det er mange folk i køen og det er noe urolig som foregår. Plutselig blir personen foran deg slått ned av en tilfeldig forbi passerendes. Personen svimer av og gjerningsmannen løper bort. Den skadde personen blør fra hodet og ligger livløs på bakken.

Dette er blind vold. Vold som utføres på tilfeldige uskyldige ofre. Blind vold skjer ofte og har enorme konsekvenser. Både barn og voksne blir rammet. Det har også vært flere saker i Norge om blind vold hvor personer har blitt både drept og skadet for livet, ikke bare psykisk men også fysisk.

Siste tweet fra @oslopolitiops: