Formålet med denne siden

Denne siden kom i stand som følgea av en skoleoppgave der det skulle lages en kampanje for Politiet. I denne kampanjen ønskes det å sette fokus på blant annet blind vold og skape oppmerksomhet omkring dette. Samtidig med dette ønsker vi at antallet hendelser der blind vold er involvert vil bli redusert.

For å klare dette må alle forstå alvoret. Vi håper derfor at denne siden både kan bidra med nyttig informasjon, samtidig som den kan være ett ledd i oppgaven med å spre siden, og viktigheten av det vi arbeider for.

Siste tweet fra @oslopolitiops: