Hva skal du gjøre for å forhindre dette?

Konsekvensene av blind vold kan være fatale, og skade offeret for livet både fyisk og psykisk. Liv og helse blir altså satt i fare ved blind vold, dette er svært alvorlig og noe vi ønsker å forhindre.

Skulle du komme i en situasjon der du ser tegn til at blind vold kan oppstå, der noen virker truende eller der blind vold allerede foregår er det viktig at du kontakter politet og/eller annet sikkerhetspersonell snarest mulig.

Møter du på eller oppholder deg i nærheten av noen som måtte ha en aggressiv oppførsel/atferd eller eventuelt ser ut til kunne være i faresonen for det vi regner som gjerningsmenn er det viktig at du gjør følgendes;

  • Sørg for at hverken du, eller andre tilstedeværende oppholder dere i nærheten av personen.
  • Unngå eventuelle konflikter med personen.
  • Kontakt politet/annet sikkerhetspersonell umiddelbart.

Siste tweet fra @oslopolitiops: